Menu Zamknij

Duchowi Przyjaciele

Duchowi Przyjaciele

EWANGELIA – (J 1, 47-51)
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: ” Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: ” Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Michał, Rafał i Gabriel.

Święci Archaniołowie.

Aniołowie i Archaniołowie.

Twoi wielcy, duchowi przyjaciele.

By to zrozumieć, dostrzec i docenić.

Trzeba prowadzić życie duchowe.

A życie duchowe człowieka, to coś…

Najbardziej praktycznego w życiu…

(Ale o tym innym razem, bo to dłuższy temat:)

Podziel się