Menu Zamknij

Oryginał

Oryginał

EWANGELIA – (Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

Będziesz miłował.

Miłujesz?

.

Boga.

I jak tam Wasza niepowtarzalna relacja?

.

Bliźniego.

Jest ktoś za kogo oddasz życie?

.

Kto kocha, ten żyje oryginalnie.

Kto nie kocha, ten żyje kopią.

.

Bądź oryginałem.

Nigdy kopią.

Podziel się