Menu Zamknij

Przejrzeć, by doświadczyć

Przejrzeć, by doświadczyć

EWANGELIA – (Łk 18,35-43)
Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Bóg, a to Ojciec twój.

*

Przed Nim wszystko jest jawne

Przed Nim nic nie możemy ukryć.

*

On zna myśli twoje.

On widzi czyny.

*

On wie jakie masz intencje

On zna twoje dążenia.

*

Wzywa, abym wrócili do pierwszej miłości.

Wzywa, abym wrócił do pierwszej gorliwości.

*

I wtedy przejrzę.

I wtedy Boga zobaczę.

*

Jego Ojcowskiej miłości doświadczę.

Podziel się