Menu Zamknij

Dom na skale

Dom na skale

EWANGELIA – (Mt 7,21.24-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Na nic modlitwy.

Na nic pobożność.

Gdy są tylko fasadą.

*

Modlitwy są mocą.

Pobożność świadectwem.

Gdy pełnimy wolę Ojca.

*

Tak buduje się solidny dom.

Tak buduje się piękną rodzinę.

Gdy jak Maryja, szukamy woli Boga.

Podziel się