Menu Zamknij

Pielęgnacja zieleni na Starych Powązkach

Zabytkowy Cmentarz Powązkowski Lipcu 2020r. otrzymał dotację od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace związane z pielęgnację zieleni wysokiej na terenie objętej ochroną konserwatorską nekropolii. Kwota uzyskanego dofinansowania prac wynosiła 46500,00 zł Przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ludzi zapobiegło uszkodzeniami zabytków. W celu pozyskania środków z funduszy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedłożono szczegółową dokumentacje Opracowaną przez zespół specjalistów pod kierunkiem dr inż M Suchockie arkusze pielęgnacji , konserwacji drzew. Przeglądem objęto drzewa o znacznych rozmiarach , wartości przyrodniczej Rosnące przy cennych obiektach znajdujących się na terenie nekropoli, w otoczeniu kaplicy, filaru , arkad bram wejściowych. Pozwoliło to zabezpieczyć zabytki przed zniszczeniem związanym ze starzeniem się drzew. Wyłamaniami konarów wykrotami drzew. Przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie cmentarza uszkodzeniami znacznej wartości zabytków. Pracami objętych zostało 26 drzew, zakres prac obejmował: zdjęcie suszu, prześwietlenie koron,redukcja korony, usunięcie wyłamanych i zagrażających konarów, poprawa statyki drzew, założenie wiązań w koronie, mikoryza. Wszystkie prace zakończono do końca października 2020r. Prowadzone były przez firmę Ogrody Kubus . Zajmującą specjalistycznymi pracami przy drzewach starszych. Prace pod nadzorem rzeczoznawca SITO mgr inz A. Młynik Posiadającego kwalifikacje do prowadzenia prac ogrodniczych na terenie obiektów zabytkowych z 24 letnie doświadczeniem.

Podziel się