Menu Zamknij

Twoje Zwiastowanie

Twoje Zwiastowanie

EWANGELIA – (Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej Anioł.

„Pan z Tobą” – rzekł Anioł Gabriel do Maryi.

*

„Pan z Tobą” – mówi do Ciebie.

Bóg jest z Tobą.

*

Chrystus daje Ci się w okruszynie chleba.

Duch Święty pragnie Ci towarzyszyć przez cały ten dzień.

 *

Pytanie brzmi, czy Ty chcesz?

Pytanie brzmi, czy Ty potrafisz?

 *

A kiedy przyjdzie zwątpienie.

A kiedy przyjdzie grzech.

A kiedy przyjdzie zniechęcenie.

 *

Usłysz jeszcze te jedne słowa Anioła:

„Nie bój się. U Boga nie ma nic niemożliwego.”

Podziel się