Menu Zamknij

Język Ewangelii

Język Ewangelii

EWANGELIA – (Łk 1, 67-79)

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,

dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Trzeba nam zacząć mówić językiem Ewangelii.

*

Błogosławiony Pan Bóg Izraela…

Błogosławiony Jezus, Pan mojego życia.

*

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie…

I o nas pamiętaj, bo się przyda Panie.

*

Służyć Mu będziemy bez trwogi,…

Obiecuję Panie, choć to różnie wychodzi Panie.

*

Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów,…

Doświadczam, dziękuję, bez względu na wszystko, wrócę Panie.

*

Aby nasze kroki skierować na drogę pokoju…

Pokój w rodzinie, w pracy, w narodzie, naucz nas tego Panie.

*

Trzeba nam mówić językiem Ewangelii, a inaczej będzie wszystko wyglądało.

Podziel się