Menu Zamknij

Mądrość

Mądrość

EWANGELIA – (J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

„Na początku było Słowo.

A Słowo było u Boga.

I Bogiem było Słowo.”

*

Na początku była Mądrość.

*

Mądrość przyszła do swoich.

Swoi wolą żyć po swojemu.

*

Mądrość dała Słowo.

I Słowa, aż po krzyż dotrzymała.

*

Mądrość dała sakramenty.

By mądrość w życiu towarzyszyła.

*

Mądrość grzechy odpuszcza.

By serce nie skamieniało.

*

Mądrość Kruszyną Chleba się stała.

Ta Kruszyna Chleba ma moc kruszyć skamieniałe serca.

*

Mądrość zmartwychwstała, zwyciężyła.

Ze mną czy z Tobą zawsze zwycięża.

Logika to podpowiada.

Podziel się