Menu Zamknij

Rozmowy z dobrem

Rozmowy z dobrem

EWANGELIA – (Mk 1, 21-28)
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

„Milcz i wyjdź z niego.”

*

Jezus nie rozmawiał ze złym duchem.

Bo nie wchodzi się w dialog ze złem.

*

Dialog prowadzi się z dobrem.

Do stołu siada się z dobrymi ludźmi.

*

Tak dobro się rozwija.

Tak człowiek się ubogaca.

*

Tego czego szukasz, z tym rozmawiaj.

Podziel się