Menu Zamknij

Najważniejsza z rozmów

Najważniejsza z rozmów

EWANGELIA – (Mk 1, 29-39)
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Nad ranem.

Poszedł na miejsce pustynne.

I tam się modlił.

*

Nad ranem.

Zanim dzieci wstaną.

*

Wieczorem z dziećmi.

Zanim zasną.

*

W drodze do pracy.

Gdy jest wolna chwila.

*

Zawsze o tej samej porze.

Taki rytuał.

*

A ty, kiedy się modlisz?

Kiedy rozmawiasz z Bogiem?

A to najważniejsza z rozmów.

Podziel się