Menu Zamknij

Spełniona prośba

Spełniona prośba

EWANGELIA – (Mk 1, 40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto warunki spełnionej prośby.

*

Przyszedł trędowaty.

Muszę przyjść do Jezusa.

*

Upadł na kolana.

Muszę uznać Jezusa za Boga.

*

Prosił Go.

Muszę poprosić jak dziecko prosi ojca.

*

„Jeśli chcesz…”

Decyzję zostawiam Jezusowi.

*

„Chcę…”

A Bóg wiedząc co najlepsze, spełnia prośbę.

Podziel się