Menu Zamknij

Trzy sposoby na powroty

Trzy sposoby na powroty

Ewangelia – (Łk 9, 22-25)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Trzy sposoby na powroty.

*

Trzeba się zaprzeć samego siebie.

Bóg ma lepszy pomysł na moje życie.

*

Trzeba wziąć swój krzyż każdego dnia.

Biorę to, co przynosi codzienności.

*

Trzeba naśladować Chrystusa.

Bóg wydeptał już ścieżkę, idź po śladach.

*

Biorę walizkę doświadczeń i wracam do Boga.

Podziel się