Menu Zamknij

Więcej niż rozgrzeszenie

Więcej niż rozgrzeszenie

EWANGELIA – (Łk 5, 27-32)

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.

Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Nie leczy się zdrowy.

Nie powraca ten, co jest.

Nie przeprasza ten, co jest dobry.

*

Chory potrzebuje leczenia.

Ten co odszedł musi powrócić.

Ten kto skrzywdził, powinien przeprosić.

*

Chrystus przychodzi uzdrowić chorych.

Chrystus przychodzi do tych co zgubili drogę powrotu.

Chrystus przychodzi powołać grzeszników, a to coś więcej nić rozgrzeszenie.

Podziel się