Menu Zamknij

Ojcze Nasz

Ojcze Nasz

EWANGELIA – (Mt 6, 7-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Ojcze Nasz.

Czyli to mój Tata.

*

Święć się imię Twoje.

Czyli oddaję Mu cześć, bo jest Bogiem.

*

Niech przyjdzie Królestwo Twoje.

Czyli to w tym Królestwie mam robić karierę.

*

Niech Twoja wola się spełni.

Czyli Twój pomysł jest lepszy od mojego.

*

Chleba naszego powszedniego.

Czyli w zwykłymi sprawami, mogę Ci zawracać głowę.

*

Przebacz nam nasze winy.

Czyli masz tu Tato sporo roboty.

*

Tak jak my przebaczamy.

Czyli i ja ma tu sporo roboty.

*

I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.

Czyli daj mi siłę Tato, bym do Ciebie powracał.

Podziel się