Menu Zamknij

Kolejność

Kolejność

EWANGELIA – (Mk 12, 28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Pierwsze przykazanie.

Będziesz miłował Boga.

*

Drugie przykazanie.

Będziesz miłował człowieka.

*

Dokładnie w takiej kolejności.

Z miłości do Boga wypływa miłość do człowieka.

*

Gdy odwrócisz kolejność.

Będzie to karykatura miłości.

*

Gdy zachowamy te dwa przykazania.

Gdy zachowamy tę kolejność.

*

Nie potrzeba innych praw i przepisów.

Nie potrzeba żadnych innych przykazań.

Podziel się