Menu Zamknij

Życie to walka o życie

Życie to walka o życie

EWANGELIA – (J 6, 35-40)
Jezus powiedział do ludu: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?”.

W życiu toczy się walka.

*

Walka nie toczy się o zdrowie.

Walka nie toczy się o jeszcze jeden rok życia.

Walka nie toczy się o lepszy byt.

Walka nie toczy się o lepsze wykształcenie.

Walka nie toczy się o to, o co walczy świat.

*

Walka nie toczy się o to wszystko i jeszcze więcej…

Choć przecież na co dzień o to walczymy.

*

W ostatecznym rozrachunku, życie to walka o życie, wieczne.

Każdy z nas czy dwa, czy dwadzieścia, czy sto lat, walczy o wieczność.

*

A każdy, kto wierzy w Syna Bożego i karmi się Nim.

Ten już ma życie wieczne, bo wieczność już się zaczęła…

Podziel się