Menu Zamknij

To jest pewne

To jest pewne

EWANGELIA – (J 12,24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Umrzemy i to jest pewne.

*

Uciekać przed tym, to głupota.

Przygotować się na tę chwilę, to mądrość.

*

A najlepsze przygotowanie.

To codzienne umieranie.

*

Umieranie dla Boga.

Jego wolę stawiam ponad swoją.

*

Umieranie dla bliskich.

Służąc bliskim każdego dnia.

*

Umieranie dla świata.

Mam za głupstwo oferty tego świata.

*

„A kto nienawidzi swego życia na tym świecie,

 zachowa je na życie wieczne.”

Podziel się