Menu Zamknij

Z krzyżem i pod krzyżem

Z krzyżem i pod krzyżem

EWANGELIA – (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Maryja zostaję Matką wierzących.

Jan zostaje Jej synem.

*

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Maryja zostaje naszą Matką.

My stajemy się jej synem i córką.

*

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Tylko tam się to dokonuje.

Tylko tak się to dzieje.

Podziel się