Menu Zamknij

Trzymaj się…

Trzymaj się…

EWANGELIA – (J 15,26-16,4a)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Przyjdzie Pocieszyciel.

On nas podtrzyma.

*

Przyjdzie Duch Prawdy.

On zawsze powie prawdę w oczy.

*

Przyjdą trudne chwile.

Trzymaj się Ducha Świętego.

Podziel się