Menu Zamknij

Głosić

Głosić

EWANGELIA – (Mk 16, 15-20)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Idźcie na cały świat.

To jest nasz obowiązek.

*

Nie przekonywać.

Głosić słowo.

*

Nie nawracać na siłę.

Dawać świadectwo.

*

Kto uwierzy i przyjmie chrzest.

Będzie zbawiony.

*

Kto nie uwierzy.

Będzie potępiony.

*

Pytanie brzmi:

Czy głosiłeś Boga?

*

A nie:

Ilu nawróciłeś do Boga?

Podziel się