Menu Zamknij

Dar rozumu i hojność Boga

Dar rozumu i hojność Boga

EWANGELIA – (Mk 10, 28-31)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Trzeci dar.

Dar rozumu.

*

To sztuka wnikania w Boże tajemnice i zamysły.

A Bóg ma swój plan względem Ciebie.

*

I żadne wydarzenie czy spotkanie.

Żadna osoba w Twoim życiu, to nie przypadek.

*

A gdy czegoś nie rozumiem, do czegoś nie dorastam.

To nie zaprzeczam, tylko od Maryi uczę się nosić to w swoim sercu i rozważać.

*

A szybko się przekonam.

Jak stokroć więcej dostaję niż proszę.

Podziel się