Menu Zamknij

Mój Bóg

Mój Bóg

EWANGELIA – (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Bóg Ojciec.

Syn Boży.

Duch Święty.

*

Wieki dochodzeń.

Tomy papierów.

Tony analiz.

*

A temat ledwo dotknięty.

Są tematy, których się nie odpuszcza.

Są tematy, w których potrzeba wiary i pokory.

*

Trójca Święta.

Mój Bóg.

I to mi wystarczy.

Podziel się