Menu Zamknij

Rytm i sens

Rytm i sens

EWANGELIA – (Łk 1,39-56)
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu
.

Patrząc od początku roku 2021.

*

Pierwszy stycznia.

Świętej Rodzicielki Maryi.

*

Szósty stycznia.

Objawienie Pańskie.

*

Siedemnasty lutego.

Środa Popielcowa.

*

Dwudziesty ósmy marca.

Niedziela Palmowa.

*

Czwarty kwietnia.

Wielkanoc.

*

Szesnasty maja.

Wniebowstąpienie Pańskie.

*

Dwudziesty trzeci maja.

Zesłanie Ducha Świętego.

*

A dziś trzydziesty pierwszy maja.

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny.

*

Bóg, wiara, Kościół.

Dają nam rytm życia.

*

Żyj rytmem chrześcijaństwa.

Przeżywaj święta i uroczystości.

*

Przeżywaj z wiarą, sercem, rozumem.

A nadasz swojemu życiu rytm i sens.

Podziel się