Menu Zamknij

Słuchanie

Słuchanie

EWANGELIA – (Mk 12, 35-37)
Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?” A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Jezus nauczał w świątyni.

Liczny tłum chętnie Go słuchał.

*

Czy rozumieli co do nich mówił?

Czy zmieniali swoje życie?

Czy brali sobie te słowa do serca?

Czy przyprowadzali innych?

*

Pewnie tak, Ewangelie na to wskazują.

Mów Panie, i ja chętnie słucham i posłucham.

Podziel się