Menu Zamknij

Nowe/stare pytania Kościoła

Nowe/stare pytania Kościoła

EWANGELIA – (Mt 9,32-38)
Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Żniwo wielkie.

Robotników mało.

Coraz mniej.

*

Czy to już jest czas.

By wyjść na opłotki.

I zaprosić do zadań pasterzy.

Inne stany Kościoła?

*

To jest pytanie.

Przed którym stajemy.

Diecezje, parafie…

Ale również i każdy z nas.

*

Jak i na ile?

Może się zaangażować kapłan?

Może się zaangażować świecki?

By nie wypaczyć misji Chrystusa.

Podziel się