Menu Zamknij

Przemija postać świata

Przemija postać świata

EWANGELIA – (Mt 10,1-7)
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania : „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Blisko już jest Królestwo Niebieskie.

*

Przemija postać tego świata.

I my przemijamy wraz z nim.

*

Niebo i ziemia przeminą.

Zostanie tylko to, co z miłości.

*

Postanowione nam raz umrzeć.

A potem będzie sąd.

*

Lecz jeśli oddałeś życie Jezusowi.

To nie idziesz na sąd.

*

Ale już masz życie wieczne.

Podziel się