Menu Zamknij

Szabat

Szabat

EWANGELIA – (Mt 12,1-8)
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Szabat jest ustanowiony dla człowieka.

Nie człowiek dla szabatu.

*

Tradycja jest ustanowiona dla człowieka.

Nie człowiek dla tradycji.

*

Post piątkowy jest ustanowiony dla człowieka.

Nie człowiek dla postu piątkowego.

*

Praca jest dla człowieka.

Nie człowiek dla pracy.

*

Wszystko co ustanowione, ma służyć człowiekowi.

Człowiek w swej mądrości i wolności z tego korzysta.

Podziel się