Menu Zamknij

W Nim żyjemy

W Nim żyjemy

EWANGELIA –  (J 11, 19-27)
Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

Nie ma zbawienia poza Chrystusem.

Nie ma życia wiecznego poza Chrystusem.

Nie ma zmartwychwstania poza Chrystusem.

*

W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

*

Chrystus jest gwarantem naszego życia.

Kto przyjmuje Chrystusa, ten ma życie.

Życie, które zmienia się, ale się nie kończy.

*

W Nim rodzimy się, żyjemy i mamy wieczność.

Podziel się