Menu Zamknij

Strata i zysk

Strata i zysk

EWANGELIA – (J 12, 24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Trzeba umieć stracić.

By zyskać jeszcze więcej.

*

Trzeba puścić w obieg monetę.

By kiedyś odebrać dwie.

*

Trzeba pozwolić dziecku pójść swoją drogą.

By kiedyś przyprowadziło ci wnuki.

*

Chcesz zachować wszystko?

Wszystko wymknie ci się z rąk.

*

Lecz, gdy tu na chwilkę życia, zrezygnujesz z siebie.

Tam odnajdziesz siebie na wieczność.

Podziel się