Menu Zamknij

Uzdrowienie

Uzdrowienie

EWANGELIA – (Łk 4,38-44)
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei.

Chrystus jest uzdrowieniem.

Wczoraj i dziś i jutro.

I tak będzie do końca świata.

*

Uzdrawia ciało.

Uzdrawia duszę.

*

Uzdrawia Słowem.

Uzdrawia sakramentami.

Uzdrawia w Eucharystii.

*

Przyjdźcie i czerpcie.

Czerpcie ze zdrojów uzdrowienia.

Czerpcie ze zdrojów zbawienia.

Podziel się