Menu Zamknij

Mój Pan

Mój Pan

EWANGELIA – (Łk 6,1-5)
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?” Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać”. I dodał: „Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

„Syn Człowieczy jest panem szabatu.”

*

Jezus jest Panem życia i śmierci.

Jezus jest Panem wody i ognia.

Jezus jest Panem nieba i ziemi.

*

Jezus nie jest Panem jednego.

Jezus nie jest Panem twojego serca.

Bo nie zmusi cię do miłości.

*

Uczyń Jezusa Panem swojego serca.

Podziel się