Menu Zamknij

Podwyższenie Krzyża Świętego

Podwyższenie Krzyża Świętego

EWANGELIA – (J 3,13-17)
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Jezus dźwigał Krzyż.

Jezus do Krzyża przybity.

Jezus na Krzyżu umiera.

*

Krzyż jest drogą.

Ale nie bierz niepotrzebnych krzyży.

I nie nakładaj innym krzyży na ramiona.

*

Każdy ma swój niepowtarzalny Krzyż.

Ten Krzyż jest drogą, która prowadzi do zbawienia.

Inne są zwykłym cierpiętnictwem i znęcaniem się .

Podziel się