Menu Zamknij

Zaproszenie

Zaproszenie

EWANGELIA – (Łk 8,1-3)
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Jezus wędrował.

Przez miasta i wsie.

*

A szło z nim Dwunastu.

A szły z nim kobiety.

*

Jesteśmy zaproszeni.

By tak jak oni iść z Jezusem.

*

Przez dni i noce.

Naszego życia.

Podziel się