Menu Zamknij

Będzie o tym głośno

Będzie o tym głośno

EWANGELIA – (Łk 8,16-18)
Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

Nic co robisz potajemnie.

Nic co szepczesz w zaułkach.

Nic co myślisz, kiedy jesteś sam.

*

Nic z tych rzeczy się nie ukryje.

*

Będą o tym opowiadać na rynkach.

Będzie to widać w każdym twoim geście.

Będzie o tym słychać na portalach.

*

Martwisz się tym, czy jesteś spokojny?

Podziel się