Menu Zamknij

Miłosierdzie

Miłosierdzie

EWANGELIA – (Mt 9, 9-13)
Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Gdy narozrabiamy.

Wtedy taki mamy pomysł.

*

Złożę większą ofiarę do puszki.

Odpokutuję to jakimś dobrym czynem.

*

A Bóg nie chce twojej ofiary.

Bóg chce, byś był tak jak On.

*

Miłosiernie potraktował człowieka.

Człowieka, który zawini względem ciebie.

*

Miłosierdzie wygrywa.

Bo to jest imię Boga.

Podziel się