Menu Zamknij

Nadzieja

Nadzieja

EWANGELIA – (Łk 9,18-22)
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć.”

W tym zdaniu zawiera się życie człowieka.

*

Trzeba się natrudzić.

Trzeba się spalać.

Choroba przyniesie cierpienie.

*

Lecz jest i jeszcze jedno pełne nadziei zdanie.

„A trzeciego dnia zmartwychwstanie.”

Podziel się