Menu Zamknij

Myślenie

Myślenie

EWANGELIA – (Łk 9, 51-56)

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

„Panie, czy chcesz…?”

*

Nie, nie chcę.

Nie chcę, natychmiast karać.

*

Chcę, by człowiek myślał.

Chcę, by człowiek przemyślał.

*

Myślenie ma przyszłość.

*

Na konsekwencje przyjdzie czas.

Podziel się