Menu Zamknij

Aniołowie, jeśli tylko są…

Aniołowie, jeśli tylko są…

EWANGELIA – (J 1, 47-51)
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: ” Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: ” Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Do góry

„Aniołowie jeśli tylko są,

Kryją się w metalowych bunkrach.”
*

Michał, Gabriel, Rafał.

Oto Archaniołowie.

Potężni nasi Orędownicy.

*

Są pod ręką.

Są na twoje wezwanie.

Służą Bogu i ludziom.

*

Pamiętaj o Aniołach i Archaniołach.

A twój Anioł stoi przy tobie.

Czuwa we dnie i w nocy.

*

Aniołowie są.

I nie kryją się w metalowych bunkrach.

Podziel się