Menu Zamknij

Naucz nas modlić się

Naucz nas modlić się

EWANGELIA – (Łk 11, 1-4)
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: „Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Panie naucz nas modlić się.

Panie naucz nas rozmawiać.

*

Naucz nas rozmawiać z Ojcem w niebie.

Naucz nas rozmawiać z drugim człowiekiem.

*

Naucz nas więcej słuchać.

Naucz nas mniej mówić.

*

Naucz nas oddawać Ci cześć.

Naucz nas pragnąć Twojej rzeczywistości.

*

Naucz nas prosić o to, co potrzeba w doczesności.

Naucz nas przebaczać i przyjmować przebaczenie.

*

Panie naucz nas dobrze mówić.

Bo dobre słowo już jest modlitwą.

Podziel się