Menu Zamknij

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

– Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1.

Przez ten sakrament Duch Święty sprawia, że jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (Ef 5,25), tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności i przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.

– Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes, nry 48,50

Informacje dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński

Przygotowanie bliższe

– Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej by ustalić datę sakramentu.
– Kurs przedmałżeński
– Spotkania w poradni rodzinnej

Przygotowanie bezpośrednie

Należy zgłosić się do kancelarii nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu, by spisać protokół przedmałżeński z następującymi dokumentami:
Metryka Chrztu każdego narzeczonego (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ślubu)
Świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma żadnej wzmianki na metryce Chrztu)
Ostatnie świadectwo katechizacji
– Zaświadczenie z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego
– Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
– Zaświadczenie o odbyciu 3 spotkań w poradni rodzinnej
– (*) wdowa lub wdowiec – odpis aktu zgonu zmarłego współmałżonka bądź współmałżonki
– (*) osoby posiadające wyrok sądu stwierdzający nieważność wcześniejszego małżeństwa – należy przedstawiać oryginał

Uwaga!

W przypadku gdyby żaden z narzeczonych nie mieszkałby na terenie naszej parafii, to potrzebna jest „substytucja” z parafii zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Spisanie aktu

Należy zgłosić się do kancelarii w tygodniu poprzedzającym ślub z następującymi dokumentami:
– Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
– Dany osobowe świadków (imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania)